Gửi tin nhắn
 • 900kw 1500L×3 Supercritical Fluid CO2 Extraction Machine
Khách hàng từng nói
 • Guizhou Aerospace Wujiang Electro-mechanical Equipment Co.,Ltd

  Thiết bị chiết xuất CO2 siêu tới hạn rất tuyệt vời!

  Charlie Bai
  Guizhou Aerospace Wujiang Electro-mechanical Equipment Co.,Ltd

  Hệ thống chiết co2 siêu tới hạn này hoạt động rất tốt.

  Farrukh Li
francis@scfechina.com
+8615085632682
+86 15085632682
+86 15085632682