Khách hàng từng nói
 • Guizhou Aerospace Wujiang Electro-mechanical Equipment Co.,Ltd

  Thiết bị chiết xuất CO2 siêu tới hạn rất tuyệt vời!

  Charlie Bai
  Guizhou Aerospace Wujiang Electro-mechanical Equipment Co.,Ltd

  Hệ thống chiết co2 siêu tới hạn này hoạt động rất tốt.

  Farrukh Li