Liên hệ chúng tôi

Người liên hệ : Francis Li

Số điện thoại : +86 15085632682

WhatsApp : +8615085632682

Free call
Sản phẩm
Máy chiết CO2 siêu tới hạn công nghiệp
Máy chiết CO2 chất lỏng siêu tới hạn
Máy chiết CO2 dầu siêu tới hạn
Máy chiết xuất CO2 CBD siêu tới hạn
Bình áp suất ASME
Máy chưng cất phân tử
Vật liệu cách nhiệt aerogel
Máy chiết xuất dầu tinh thể CBD
francis@scfechina.com
+8615085632682
+86 15085632682